Helpdesk

Algemene Voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan de afspraken die worden aangegaan met klant en provider. Hier dienen beide partijen zich aan te houden.

Privacy Statement

Drechthosting verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Drechthosting wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.